Agencija za zaposlovanje je le ena od vlog, ki jih ta lahko prevzame

Agencija za zaposlovanje se običajno ukvarja z dvema osnovnima storitvama: ponujajo agencijsko delo in poskrbijo za posredovanje kadra pri zaposlovanju. Kadrovske agencije v Sloveniji tako običajno prevzemajo dve vlogi. Postanejo lahko agencije za zaposlovanje, kar pomeni, da v tem primeru prevzamejo vlogo delodajalca. Delavce tako zaposlijo v svoji organizaciji in jih »posojajo« posameznemu podjetju – naročniku.

Delujejo pa lahko tudi kot agencije za posredovanje delovne sile, kar pomeni, da iz svoje baze kandidatov, ki se zanimajo za delo, podjetju oz. naročniku poiščejo primernega kandidata za zaposlitev.

agencija-za-zaposlovanje-delovne-sile

Kaj lahko ponudi agencija za posredovanje delovne sile

Ko kadrovska agencija v Sloveniji deluje kot agencija za posredovanje delovne sile, naročnikom v prvi vrsti priskrbijo kandidate, ki bi se odlično ujeli s posameznim delovnim mestom. Ko se naročnik tako odloči za sodelovanje z njimi, mu te ponudijo različne storitve, s katerimi je delovno silo dobiti lažje, predvsem pa je ta bolj primerna za posamezno delovno mesto.

Nekatere tovrstne organizacije pri posredovanju delovne sile naročnikom ponudijo tudi izdelavo profila idealnega zaposlenega, kar zagotovo znatno olajša izbor kandidatov, predvsem pa prepoznavanje pravega. Poskrbijo tudi za identifikacijo in nabor strokovnjakov, kateri bodo naročniku prišli še posebej prav.

Dekra, kot ena izmed vodilnih kadrovskih agencij v Sloveniji, naročniku v primeru, da se pojavi v vlogi agencije za posredovanje delovne sile, poleg izdelave profila idealnega zaposlenega ponuja še nekatere druge korake, ki izbor kadrov še kako olajšajo. Ko se lotijo posameznega projekta, tako le-tega najprej analizirajo in konkretno zasnujejo. Nato se lotijo pridobivanja kandidatov, kar je zaradi njihove razpredene mreže in velike baze še lažje.

agencija-za-posredovanje-delovne-sile

Sledi proces, skozi katerega za naročnika izberejo najbolj primerne kandidate. Ko izberejo takšne, ki bi se dobro ujeli s kulturo in vrednotami posameznega podjetja, naročniku pripravijo tudi seznam najboljših potencialnih delavcev. Nato organizirajo zaposlitveni razgovor med naročnikom in kandidatom oz. kandidati. Le-tega lahko v bistvu izvedejo tudi sami, če to naročnik želi, ali pa se pri razgovoru pridružijo naročniku ter mu tako pomagajo pri samem izboru. Po razgovorih pa poskrbijo tudi za vse aktivnosti, ki so potrebne ob zaključku procesa, kot denimo za obveščanje neizbranih kandidatov, na kar naročniki lahko sicer hitro pozabijo.

Z njihovo pomočjo tako lahko naročnik dobi najširši in najbolj kakovosten izbor kandidatov, ki bodo s svojimi kompetencami skoraj zagotovo kos vsem delovnim nalogam naročnika. Hkrati pa so pozorni tudi na osebnostne lastnosti in t.i. mehke veščine, ki so pomembne tako za dobro opravljeno delo kot tudi za boljše ujemanje s kulturo znotraj nekega podjetja.

Agencija za zaposlovanje ima drugačno vlogo

Ko se posamezne kadrovske agencije v Sloveniji postavi v vlogo agencije za zaposlovanje, govorimo o nudenju t.i. agencijskega dela. Gre za drugačno vlogo od prve. V tem primeru namreč, kot rečeno, te prevzamejo vlogo delodajalca. Gre za koncept, preko katerega posamezna organizacija poskrbi, da neko podjetje dobi delavce, ki bodo opravljali potrebne delovne naloge, a ne bodo zaposleni pri samih delodajalcih, temveč pri posredniku.

Ko ta prevzame vlogo delodajalca, z delavcem podpiše Pogodbo o zaposlitvi. Proces pa je popoln, ko z naročnikom ob tem podpiše še Pogodbo o zagotavljanju delavcev. S tem je delavec zaposlen pri njih, dela pa na lokaciji naročnika. Naročnik torej lahko delavca »zaposluje« dokler ga potrebuje, potem pa ga lahko brez posledic »vrne« ponudniku. Delavec pri tem ostaja zaposlen, vendar zunaj okolja, v katerem dejansko dela. Organizacija pri kateri je zaposlen, pa ga nato lahko napoti k drugemu podjetju, kjer bo na tamkajšnji lokaciji spet opravljal iste ali drugačne delovne naloge, pri katerih bo naročnik potreboval pomoč.

dekra-zaposlovanje

Poleg posredovanja delavcev v tem primeru agencija za zaposlovanje poskrbi tudi za urejanje vse administracije, delovno razmerje uredijo tudi pravno, nenazadnje pa poskrbijo za računovodski del, ki je povezan s samim delavcem. Tovrstna oblika dela oz. zaposlitve je odlična priložnost predvsem za naročnika, saj lahko tako dobi delovno silo, brez da bi dejansko moral zaposliti kader direktno znotraj svojega podjetja. Lahko pa na takšen način tudi zgolj preveri, če je posamezni delavec primeren za njihovo podjetje in ga nato kljub temu prezaposli znotraj svoje organizacije, torej direktno na podjetju. To je tudi zelo dober način za pridobivanje delavcev zaradi povečanega obsega dela, denimo v visoki sezoni ali v primeru večjih naročil.

Vseeno pa je takšna oblika sodelovanja tudi dobra priložnost za delavce, saj tako dobijo zaposlitev in vse prednosti, ki jih ta prinaša, le da svoje delovne naloge izvajajo na neki drugi lokaciji. Imajo tudi vse pravice, ki jih imajo drugi zaposleni, kot na primer pravico do letnega dopusta, povračilo stroškov poti na delo in z dela ter za malico, pa tudi pravico do regresa. Tako zaposlena oseba je prav tako upravičena do ostalih dodatkov, kot so dodatki na nočno ali nedeljsko delo, plačilo nadur in podobno. Hkrati pa lahko tako tudi zaposlen sam preveri, če se dobro počuti v določenem podjetju in bi tam rada bil na koncu dejansko zaposlena.

kadrovske-agencije-v-sloveniji